OBWÓD ŁOWIECKI NR 10

Obwód łowiecki nr 10 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 10 gminy w obwodzie: Leśna Podlaska opis granic obwodu: Z m. Witulin drogą przez m. Zaberbecze, Worgule do granicy gminy koło m. Cełujki i tą granicą do drogi Konstantynów – Leśna Podlaska i tą drogą do drogi Bukowice – Mariampol, dalej drogą […]

czytaj więcej

OBWÓD ŁOWIECKI NR 9

Obwód łowiecki nr 9 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 9 gminy w obwodzie: Biała Podlaska (wiejska) opis granic obwodu: Z m. Hrud drogą przez m. Roskosz, Kol. Roskosz do m. Kozula. Z m. Kozula granicą administracyjną m. Biała Podlaska w kier. zach. do toru kolejowego, dalej torem do m. Porosiuki, skąd […]

czytaj więcej

OBWÓD ŁOWIECKI NR 8

Obwód łowiecki nr 8 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 8 gminy w obwodzie: Rokitno opis granic obwodu: Z m. Rokitno drogą Rokitno – Biała Podlaska do m. Julków, dalej drogą przez m. Julków, Kol. Roskosz, Roskosz, do drogi Biała Podlaska – Janów Podlaski i tą drogą do drogi biegnącej do m. […]

czytaj więcej

OBWÓD ŁOWIECKI NR 7

Obwód łowiecki nr 7 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 7 gminy w obwodzie: Rokitno, Zalesie opis granic obwodu: Z m. Olszyn drogą przez m. Kołczyn, Berezówka do nurtu rzeki Krzna w m. Malowa Góra i jej nurtem, a następnie nurtem rzeki Pomaranka do południowego skraju m. Lipnica. Dalej drogą przez m. […]

czytaj więcej

OBWÓD ŁOWIECKI NR 6

Obwód łowiecki nr 6 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 6 gminy w obwodzie: Terespol opis granic obwodu: Od ujścia rzeki Krzna, rzeką Bug do granicy administracyjnej m. Terespol i tą granicą do m. Polatycze – Kolonia, skąd drogą przez m. Polatycze do toru kolejowego i torem, a następnie drogą do m. […]

czytaj więcej

OBWÓD ŁOWIECKI NR 5

Obwód łowiecki nr 5 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 5 gminy w obwodzie: Konstantynów, Janów Podlaski opis granic obwodu: Z m. Janów Podlaski drogą przez m. Nowinki do drogi utwardzonej biegnącej do m. Ossówka i tą drogą do m. Ossówka, dalej drogą przez m. Pasieka do m. Mariampol, dalej drogą Mariampol – […]

czytaj więcej

OBWÓD ŁOWIECKI NR 4

Obwód łowiecki nr 4 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 4 gminy w obwodzie: Janów Podlaski opis granic obwodu: Z m. Błonie drogą przez m. Cieleśnica do m. Hołodnica, dalej drogą przez m. Klonownica Duża do m. Janów Podlaski, skąd strumieniem i następnie drogą do m. Bubel Łukowiska dalej strumieniem w kierunku […]

czytaj więcej

OBWÓD ŁOWIECKI NR 3

Obwód łowiecki nr 3 Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska mapa źródłowa: Obwód Łowiecki nr 3 gminy w obwodzie: Rokitno opis granic obwodu: Z m. Pratulin drogą przez m. Zaczopki, Olszyn do m. Lodów, dalej drogą przez m. Lipnica, Rokitno, Hołodnica, Cieleśnica. Błonie, Ostrów do rzeki Bug i rzeką Bug do m. Pratulin. powierzchnia całkowita: 7551 ha powierzchnia […]

czytaj więcej