Polityka prywatności

Czytasz politykę prywatności portalu LCP-IZBICA.PL, w której zawarliśmy ważne informacje o tym kiedy i jakie dane na Twój temat możemy gromadzić oraz w jaki sposób z nich korzystamy.

Część I. Dane osobowe

I.1. Zgoda na przetwarzanie danych

Użytkownik serwisu lcp-izbica.pl w trakcie korzystania z usług serwisu może być poproszony o podanie pewnych danych osobowych, a niektóre dane (jak np adres IP) mogą być gromadzone przez serwis automatycznie.
Dane te są przetwarzane w celu świadczenia usług dostępnych użytkownikom serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, a w pewnych przypadkach również art. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym wolno przetwarzać dane osobowe strony umowy, gdy jest to niezbędne do wykonania tejże umowy. W przypadku zapisywania adresów IP (bez którego nie można by utrzymać podstawowej funkcjonalności serwisu, tj. udostępniania stron internetowych) – podstawą prawną jest art. 1 lit. d RODO.

O zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych pytamy cię przy korzystaniu z formularza kontaktowego. Korzystając z niego udzielasz nam jej, godząc się na przetwarzanie danych zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

I.2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych, o których była wyżej mowa, jest wydawca serwisu – LOKALNE CENTRUM PROMOCJI Krzysztof Malczewski , REGON: 060485344 ; dane kontaktowe – adres e-mail: biuro@lcp-izbica.pl , nr tel.: (+48) 502 502 852 (czynny w dni robocze, w godz. 8-16).

I.3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane zarejestrowanych użytkowników w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówionych przez nich usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w regulaminie galerii.

W zależności od funkcji i usług, z których korzystasz, gromadzimy i przetwarzamy wszystkie lub niektóre z poniższych danych:
• adres IP,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• imię i nazwisko,
• adres pocztowy,
• dane o aktywności w serwisie: np. historia zamówień.

I.4. Zgoda na przetwarzanie danych

Gdy prosimy Cię o pewne dane, udzielenie ich jest zawsze dobrowolne. Niestety, odmowa ich podania, w większości przypadków uniemożliwia korzystanie z funkcji i usług, w związku z którymi o nie pytaliśmy.

I.5. Ochrona danych

Chronimy dane osobowe przed utratą, zniekształceniem oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Dane, które użytkownicy przesyłają do systemu teleinformatycznego administratora (wysyłają przez Internet) są szyfrowane z użyciem bezpiecznego protokołu HTTPS (TLS)

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy redakcji serwisu.

Przetwarzając dane, stosujemy wszystkie wymagane prawem fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym środki zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym w rozumieniu rozporządzenia ws. dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

I.6. Odbiorcy danych

Nie przekazujemy danych osobowych innym osobom ani organizacjom.

Korzystamy jednak z usług zewnętrznych firm badawczych, które prowadzą dla nas badania statystyczne dotyczące ruchu w serwisie (pozwalające nam m.in. ocenić popularność treści w serwisie i skuteczność działań reklamowych).
Firmy przetwarzają adresy IP użytkowników odwiedzających serwis oraz spseudonimizowane lub zanonimizowane dane o ich aktywności w serwisie. Ich gromadzenie odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem skryptów w kodzie stron serwisu i plików cookies. Dane są przetwarzane zgodnie wymogami RODO i innych, a przetwarzające je firmy usuwają je niezwłocznie po tym, jak przestają być niezbędne do prowadzenia badań.
W tej chwili korzystamy z usług badawczych prowadzonych przez: Google Analytics – zgodnie z polityką prywatności Google i polityka zabezpieczania danych Google Analytics.

Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą przypadków, gdy przekazanie danych jest wymagane prawem (jak w przypadku uzasadnionego żądania sądu) lub niezbędne do wywiązania się z prawnych zobowiązań względem osób, których dane te dotyczą (np. przy wysyłaniu dzieł zakupionych w Galerii LCP lub wystawiania faktur za te dzieła).

I.7. Czas przechowywania danych. Prawo wglądu, aktualizacji i usunięcia danych.

Jeśli podałeś nam swoje dane osobowe, masz prawo wglądu w te dane oraz żądania ich aktualizacji lub usunięcia. Masz prawo żądać wglądu w dotyczące Ciebie dane osobowe, sprostowania lub uaktualnienia tych danych, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Aby skorzystać z tych praw, wyślij stosowne żądanie na adres: biuro@lcp-izbica.pl.
Dane, które użytkownicy przekazali nam w związku z korzystaniem z serwisu zarejestrowanych użytkowników są przechowywane w bazie danych administratora serwisu oraz – jeśli użytkownik zamawiał usługi i żądał faktury – także w dokumentach księgowych (stosownie do terminów w przepisach podatkowych i przepisach o rachunkowości).

Część II. Adres IP

Za każdym razem, gdy, odwiedzasz naszą witrynę, oprogramowanie na naszym serwerze rejestruje publiczny adres IP urządzenia (komputera, tabletu, telefonu) lub sieci, aby mogło przesyłać ci żądane strony internetowe i pliki.

Adres IP może, ale nie musi być daną osobową. Jest nią, gdy jest związany z konkretnym urządzeniem, najczęściej jednak jeden adres IP jest przydzielany dużo większej liczbie urządzeń i dodatkowo jest do nich przypisany tylko przez pewien czas, by potem zostać przypisanym do zupełnie innych. W takich przypadkach na podstawie adresu IP można co najwyżej określić, w którym kraju lub mieście znajduje się dane urządzenie.

We wszystkich innych przypadkach adresy IP użytkowników są usuwane, gdy tylko przestają być nam potrzebne do obsługi połączenia z serwerem i/lub obliczeń związanych z badaniami statystycznymi ruchu na stronie.

Część III. Ciasteczka

Nasza witryna może zapisywać na twoim urządzeniu ciasteczka (cookies) – małe pliki tekstowe, w których przechowujemy nadany twojemu urządzeniu identyfikator sesji, token zabezpieczający formularze przed atakami hakerskimi, identyfikatory Google Analytics.

Dane, o których tu mowa, wykorzystujemy:
• aby ułatwić lub umożliwić użytkownikom korzystanie z serwisu,
• do prowadzenia statystyk odwiedzin,
• rozliczeń z reklamodawcami.

Dane te są przechowywane wyłącznie na twoim urządzeniu. Kiedy odwiedzasz lcp-izbica.pl, oprogramowanie serwisu uzyskuje do nich dostęp i traci go z chwilą, gdy przestajesz korzystać z serwisu.
Dane przechowywane w ciasteczkach nie są danymi osobowymi – są anonimowe i nie pozwalają rozpoznać konkretnych osób, od których zostały uzyskane.
Jeśli twoja przeglądarka obsługuje ciasteczka, zakładamy, że zgadzasz się, byśmy ich używali. W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka i zablokować ich pobieranie.

Część IV. Zmiany w polityce prywatności

Wydawca serwisu zastrzega prawo do zmian w polityce prywatności.

O zmianach takich informujemy zarejestrowanych użytkowników. O ile nie zastrzeżono inaczej, zmiany w polityce prywatności stają się ważne z chwilą publikacji – jeśli ich nie akceptujesz, powinieneś wstrzymać się od korzystania z serwisu i zażądać usunięcia konta użytkownika.

Część V. Prawo skargi

Niezależnie od prawa do bycia zapomnianym i prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli uznasz, że przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub w inny sposób naruszamy Twoje prawa związane z ochroną danych, możesz złożyć stosowną skargę do właściwego organu nadzorczego – w Polsce jest to: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl, kancelaria@giodo.gov.pl.