OBWÓD ŁOWIECKI NR 15

Obwód łowiecki nr 15
Zarząd Okręgowy: Biała Podlaska
Nadleśnictwo: .
mapa: Obwód Łowiecki nr 15
gminy w obwodzie: Biała Podlaska (gmina wiejska), Rokitno,
opis granic obwodu: Z m. Lipnica nurtem rzeki Pomaranka do nurtu rzeki Krzna, dalej nurtem rzeki Krzna i następnie nurtem rzeki Zielawa do toru kolejowego w m. Perkowice. Z m. Perkowice torem kolejowym do granicy administracyjnej m. Biała Podlaska i tą granicą w kierunku północnym a następnie drogą obok pkt 145,2 do drogi krajowej nr 2. Delej tą drogą w kierunku zachodnim a następnie drogą w kierunku północnym do granicy administracyjnej m. Biała Podlaska i tą granicą w kierunku zachodnim do m. Kozula. Dalej drogą do m. Wilczyn, skąd drogą przez m. Julków do drogi Biała Podlaska – Rokitno i tą drogą do m. Rokitno, dalej drogą przez m. Lipnica do nurtu rzeki Pomaranka.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Biała Podlaska zgodnie z wyrysem graficznym.
powierzchnia całkowita: 8785 ha
powierzchnia użytkowa: 8453 ha
lesistość: 33%
sąsiednie obwody: 3, 7, 8, 9, 14, 16
zwierzyna: .
koła łowieckie:
imprezy cykliczne: .
obiekty łowieckie: .
agroturystyka łowiecka: .
miejscowości w obwodzie: Rokitno, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Lipnica, Husink, Grabanów, Michałki, Czosnówka, Kaliłów, Perkowice, Hola, Starzynka, Nowinki, Kolonia Koczukówka, Kolonia Grabanów
lasy: .
rzeki: Krzna, Pomaranka,
inne uwagi: obwód graniczy z Miastem Biała Podlaska
informacje o polowaniach: UG Biała Podlaska, UG Rokitno, .

 

 

Udostępnij

1 thought on “OBWÓD ŁOWIECKI NR 15”

Leave a Comment