Zostaw podatek w Izbicy

grafika zachęcająca mieszkańców izbicy do patriotyzmu lokalnego

Lokalne Centrum Promocji przyłącza się do zeszłorocznego apelu Wójta Gminy Izbica o wskazywanie w rocznym zeznaniu podatkowym PIT składanym do Urzędu Skarbowego Gminy Izbica jako miejsce zamieszkania.
„Prawie 40% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wracają do ich miejsca zamieszkania – z budżetu państwa przekazywane są do budżetu gminy.
W 2016 roku Gmina Izbica z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymała z budżetu państwa kwotę 2.351.787,00 zł, a istnieje możliwość aby kwota ta była jeszcze wyższa. Środki te Gmina przeznacza między innymi na remonty i rozbudowę placówek oświatowych, remonty i budowę dróg i chodników, świetlic wiejskich i remiz strażackich, placów zabaw oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Co należy zrobić?
Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami naszej Gminy, a Państwa adres zameldowania czy pobytu np. w związku z wykonywaną pracą jest inny niż zamieszkania, to prosimy o wskazywanie faktycznego miejsca zamieszkania w Gminie Izbica w rozliczeniu podatku dochodowego (PIT). W ten sposób udziały w podatku dochodowym od Państwa dochodów zasilą budżet Gminy Izbica, a nie jak dotąd Gminy w której jesteście zameldowani, lub przebywacie.
Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego jako osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane jako podatnicy VAT) to na formularzu rocznym PIT należy wpisać: W części A – Urząd Skarbowy w Krasnymstawie, W części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Izbica.
Warto wykonać tą prostą czynność, gdyż Wasze pieniądze wrócą do Was. Przyczynią się do podniesienia warunków i standardu życia w naszym najbliższym otoczeniu – Gminie Izbica.” (źródło cytatu)

Jednocześnie – jako firma z branży lokalnego zaangażowania – pragniemy połączyć zeszłoroczny apel z akcją podjętą w tym roku przez Urząd Marszałkowski w Lublinie Zostaw podatek na Lubelszczyźnie. W trosce o poprawę jakości przestrzeni publicznej na terenie Gminy Izbica, zachęcamy do wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego. Sam proces przekazywania 1% podatku w żaden sposób nie obciąża podatnika, a sama czynność jest niezwykle prosta. Należy w odpowiednią rubrykę na końcu formularza PIT wpisać numer KRS wybranej przez nas instytucji. Resztę zrobi za nas Urząd Skarbowy, przelewając odpowiednią kwotę na konto danej organizacji. Wspierając organizacje pożytku publicznego nie dokładamy nic ze swojego portfela, rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Na terenie Gminy Izbica mamy do wyboru OSP w Izbicy lub OSP w Tarnogórze.

Dane:

OSP IZBICA
Numer KRS: 0000 116 212
Cel szczegółowy: OSP Izbica, ul. Gminna 1, 22-375 Izbica

OSP TARNOGÓRA
Numer KRS: 0000 116 212
Cel szczegółowy: OSP Tarnogóra, Tarnogóra Krakowskie Przedmieście 72A, 22-375 Izbica

Wybór, co prawda, nie jest duży, ale być może dzięki temu będzie wam łatwiej podjąć decyzję 🙂

 

 

Udostępnij