Tablica przedstawiająca ruchy wojsk w bitwie pod Wojdą.

Bitwa pod Wojdą.

30 grudnia 1942 roku na terenie Zamojszczyzny miała miejsce bitwa pod Wojdą. Przyczyną były nasilające się wysiedlenia mieszkańców Zamojszczyzny. Partyzanci pokonali w niej niemiecki batalion do zadań specjalnych. Bitwa ta zapoczątkowała też wiele akcji, które Polskie Państwo Podziemne podjęło w celu obrony lokalnej ludności. Dziś mija 75-ta rocznica tej zwycięskiej bitwy.